1. Informació general

ANDOS. 1014 BOLSOS, S.L. (en endavant ANDOS) com a titular del domini www.corintobolsos.com, posa a disposició dels usuaris d'Internet aquesta pàgina web, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes de CORINTO, preus i ofertes, així com per permetre la prestació de diferents serveis a través del lloc web.

Identificació

Denominación social: Andos.1014 Bolsos, SL

Dirección Postal: Rambla d'Ègara, 277, 2º - 08224 Terrassa, Barcelona

Dirección electrónica: cliente@corintobolsos.com

Teléfono: 662373491

Datos registrales: Tomo 44507, Folio 1, Hoja B458124, Incripción 1ª

NIF: B66364852

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del lloc www.corintobolsos.com, el seu codi font, disseny, marques, els logotips, l'estructura de navegació i els diferents elements continguts en el mateix són titularitat d'ANDOS. 1014 BOLSOS, S.L. o, si escau, els seus llicenciants, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Queda prohibit que cap dels continguts relacionats en aquest lloc web siguin modificats o descompilats de cap manera.

Queda prohibit que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest lloc web sigui usat, copiat o distribuït separadament del text o altres imatges que l'acompanyen

3. Condicions generals d'ús

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web www.corintobolsos.com que ANDOS posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés implica la seva acceptació sense reserves.

La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà per les condicions particulars previstes en cada cas, que seran enteses com acceptades per la mera utilització d'aquests serveis.

La visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del lloc web només està autoritzada si es compleixen les condicions següents:

  • Que sigui compatible amb les finalitats del lloc web www.corintobolsos.com
  • Que es realitzi amb l'única finalitat d'obtenir la informació continguda per al seu ús personal i privat. Queda expressament prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

ANDOS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web (modificacions en els productes, preus, promocions i altres accions comercials o de serveis), sense cap obligació d'avisar o informar als usuaris d'aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir un correcte funcionament 365 dies a l'any, 24 hores al dia. No obstant això, ANDOS no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, en el seu contingut, ni que aquesta s'actualitzi, encara que es compromet a posar tots els seus esforços a, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-la.

Tant l'accés a aquest lloc web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. ANDOS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús de la informació. ANDOS no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que poguessin ocasionar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web , un mal funcionament del navegador o l'ús de versions obsoletes del navegador.

ANDOS no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers a què es refereix el lloc web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware o software), documents o fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'usuari per aquest motiu.

L´ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'ANDOS, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

ANDOS posa tots els esforços dins dels seus mitjans per fer que la informació continguda en el lloc web sigui veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en qualsevol moment hi hagués un error d'aquest tipus, involuntari d'ANDOS, procediria immediatament a la seva correcció.

4. Obligacions de l'usuari i/o client

L'usuari i/o client de www.corintobolsos.com es compromet en tot moment a proporcionar la informació veraç sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i/o sol·licituds d'informació i compra. En el cas de la venda o comercialització de productes a la nostra web que requereixin que el comprador sigui d'una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d'origen, el comprador declara que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

Mitjançant l'acceptació de les condicions contractuals, el Client autoritza expressament a ANDOS a remetre comunicacions comercials per correu ordinari i/o electrònic. Aquestes comunicacions tractaran sobre serveis similars als contractats pel client. ANDOS es compromet a no cedir ni transmetre les seves dades a tercers. El destinatari d'aquestes comunicacions podrà revocar en qualsevol moment aquest consentiment amb la simple notificació de la seva voluntat a ANDOS i mitjançant notificació escrita o electrònica a les adreces indicades en l'apartat d'informació general.

5. Política de privacitat i protecció de dades

La confidencialitat i la seguretat són valors fonamentals d'ANDOS i, en conseqüència, ens comprometem a garantir la privacitat de l'usuari en tot moment i no recollir informació innecessària.

Podeu consultar tota la informació a la secció Política de Privacitat

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions legals es regeixen per la legislació espanyola. Les parts es sotmeten per a la resolució de controvèrsies i renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents. En cas de discrepància en l'explicació, interpretació o incompliment d'aquest contracte, els seus atorgants s'han de sotmetre davant el tribunal competent al lloc de residència o domicili del client. ANDOS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes en els termes i condicions previstos. Les modificacions s'inclouran de manera destacada a la pàgina web www.corintobolsos.com.

Resolució de controvèrsies en línia de conformitat amb l'article 14,1 del Reglament (UE) 524/2013: la Comissió Europea proporciona una plataforma de resolució de litigis en línia, que es troba disponible en el següent enllaç:: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.