Informació bàsica sobre protecció de dades

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES? Andos. 1014 Bosses, SL (des d'ara Corinto)
QUÈ FINALITAT ELS DONEM A LES SEVES DADES PERSONALS? FEM SERVIR LES SEVES DADES (OBTINGUTS EN LÍNIA O EN PERSONA) PER GESTIONAR LA TEVA REGISTRE, GESTIONAR LA TEVA COMPRA, ATENDRE ELS SEUS CONSULTES, enviar-te comunicacions, ATENDRE LES SEVES RECLAMACIONS.
QUÈ DADES recopilem? DEPENENT DELS SERVEIS O FUNCIONALITATS tractarem UN TIPUS DE DADES O ALTRES, QUE EN GENERAL SERAN:
DADES IDENTIFICATIVES, DE CONTACTE, ELS FACILITADES PELS PROPIS INTERESSATS, DADES DE NAVEGACIÓ EN LA SEVA VISITA A El lloc web.
QUÈ ENS llegítima PER TRACTAR LES DADES? EL CONSENTIMENT EXPLÍCIT DE L'INTERESSAT EN EL MOMENT DE ENVIAR EL FORMULARI OMPLIT AMB LES SEVES DADES
COMPARTIREM LES DADES? LES DADES DELS COMPARTIREM AMB ELS COL·LABORADORS EXTERNS QUE ENS DONEN SUPORT COM L'EMPRESA RESPONSABLE DEL DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT WEB I EL PROVEÏDOR DE SERVEIS DE TRANSPORT.
A MÉS, TAMBÉ AMB ADMINISTRACIONS I ORGANISMES PÚBLICS QUAN AIXÍ HO EXIGEIXI la NORMATIVA LEGAL.
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS? TÉ DRET A ACCEDIR, RECTIFICAR O SUPRIMIR LES SEVES DADES PERSONALS. També té ALTRES DRETS QUE EXPLIQUEN A LA INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ ADDICIONAL PODEU CONSULTAR LA INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES MÉS ENDAVANT EN AQUEST MATEIX DOCUMENT.

1. Responsable del tractament de les seves dades

Identitat: Andos. 1014 Bosses, SL
NIF: B66364852
Adreça Postal: Ctra de Matadepera 277, 08224 Terrassa BARCELONA
Adreça electrònica : corinto@corintobolsos.com
Telèfon: 662373491

2. Dades d'usuari que tramitarà a Andos

Depenent dels serveis o funcionalitats dels que vulgui fer ús en cada moment, necessitarem tractar uns o altres dades, que en general seran els següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, NIF, DNI o NIE
 • Dades de contacte: domicili, telèfon / s, adreça de correu electrònic
 • Dades econòmiques i transaccionals (les seves dades de targeta per a les compres, comandes, devolucions, etc.)
 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe
 • Dades comercials (si està subscrit a la nostra newsletter, gustos i preferències i altres dades que puguis deixar en els camps oberts dels formularis disposats al lloc web)
 • Dades de navegació de l'usuari en la seva visita a la pàgina web

3. Finalitat del tractament de les seves dades

Les dades de la persona interessada seran tractades amb les següents finalitats segons s'apliquin:

 • Per a la gestió i desenvolupament de la compra en línia:
  • Gestionar el pagament dels productes. En cas de rebre el consentiment de l'interessat, conservarem les dades de la seva targeta
  • Fem servir la informació personal per processar i lliurar la comanda a el client
  • Gestiona possibles devolucions
  • Realitzar les comprovacions antifrau.
  • Gestionar l'enviament d'enquestes de satisfacció sobre els productes o serveis prestats
 • Per atendre les sol·licituds o peticions que faci a través dels canals d'Atenció a el client:
  • Gestionar la tramesa de la informació que ens sol·licitin
  • Personalitzar les comunicacions amb el client en funció dels seus interessos
  • Respondre a l'exercici dels drets de privacitat, així com consultes i possibles reclamacions per part de la persona interessada.
 • Per efectuar una anàlisi sobre la utilització de la pàgina web:
  • Analitzar les dades dels clients per elaborar perfils d'usuari que permetin definir amb més detall les preferències i / o interessos personals amb l'objecte d'oferir els productes més adequats als seus perfils.
  • Per entendre la manera com els nostres clients interactuen amb el lloc web per tal d'introduir millores en el mateix.
 • Per a fins de màrqueting:
  • Si se subscriu a la nostra Newsletter, tractarem les seves dades personals per a gestionar la seva subscripció, incloent l'enviament d'informació personalitzada sobre els productes i serveis que oferim a través de diferents canals (correu electrònic, WhatsApp, SMS).
  • Es pot donar-se de baixa de la Newsletter en qualsevol moment i sense cap cost.
  • Dur a terme accions promocionals

4. Legitimació del tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l'obtenció de l'consentiment inequívoc i explícit prestat pels següents mitjans:

 • Conservació de les dades de targetes per a futures compres
 • Subscripció a través del formulari físic en els punts de venda
 • Subscripció a través del lloc web • Acceptació de la recepció de la Newsletter

A les següents, les finalitats basades en un interès legítim, que ens permeten tractar les seves dades personals:

 • L'elaboració de perfils mitjançant la navegació en el lloc web
 • L'elaboració de perfils per a l'enviament d'informació sobre promocions i altra informació personalitzada i adaptada a l'perfil de la persona interessada
 • La prospecció comercial i acció promocional
 • El desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda
 • L'enviament d'enquestes de satisfacció sobre productes adquirits pels clients per sol·licitar la seva opinió i així poder millorar
 • Poder complir les nostres obligacions legals cap als clients quan es tracti de resoldre consultes relacionades amb els seus drets

5. Període de conservació de les dades

Andos conservarà les dades personals que ens hagi proporcionat durant un termini que dependrà de les finalitats per a les quals els tractem:

 • Desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda:
  Durant el temps necessari per gestionar la compra, incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades. En el cas de les dades de pagament (targeta), únicament els tractarem fins al moment que vostè ho decideixi.
 • Atenció a l'Client:
  Tractarem les seves dades durant el temps necessari per atendre la seva sol·licitud, consulta o petició
 • Màrqueting:
  Tractarem les seves dades fins que es doni de baixa o cancel·li la subscripció a la Newslette

Tractarem les seves dades el temps necessari per procedir a realitzar una enquesta de qualitat o qualsevol altra acció o anàlisi estadística.

Independentment que tractem les seves dades durant el temps indispensable per complir amb la finalitat corresponent, els conservarem degudament guardats i protegits durant el temps necessari per al compliment de la normativa vigent.

6. Destinataris als quals comunicarem les seves dades

Per a complir amb les finalitats anteriorment descrites, cal que donem accés a les seves dades personals als següents destinataris que ens presten el seu suport i col·laboració per poder oferir els nostres serveis, que són:

 • Entitats financeres
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis de logística, transport i lliurament
 • Administracions públiques i autoritats nacionals i / o europees competents, sempre que hi hagi una obligació legal

Els destinataris indicats poden trobar-se ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades. Andos no ven, en cap cas, dades de clients a tercers.

7. Drets que l'assisteixen en relació a el tractament de les seves dades

Andos es compromet a garantir l'exercici del seu drets que poden ser exercits a través de l'adreça de correu electrònic cliente@corintobolsos.com, indicant-nos el motiu de la seva sol·licitud i el dret que vol exercitar. En cas de considerar-ho necessari per a la seva identificació, podrem sol·licitar-li còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

DRET D'ACCÉS
Sol·licitar a Andos l'accés a les dades de què disposa d'vostè així com a confirmar si estem tractant dades personals que el concerneixen.

RET DE RECTIFICACIÓ
Sol·licitar a Andos que rectifiqui les seves dades en el cas de ser inexactes o incompletes

DRET DE SUPRESSIÓ
Sol·licitar a Andos que suprimeixi les seves dades quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollides o, quan ja no es compti amb la legitimació per fer-ho

DRET D'ALTRES A EL TRACTAMENT
Sol·licitar a Andos la limitació del tractament de les dades, el que pot suposar la suspensió temporal del tractament dels mateixos, que els conservem més enllà de el temps necessari quan pugui necessitar-ho. En tot cas, únicament es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions

DRET DE PORTABILITAT
Rebre les dades que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho directament a una altra entitat, sempre que sigui tècnicament viable

DRET D'OPOSICIÓ
Pot oposar-se a el tractament de les seves dades per Andos, quan el tractament estigui basat en un interès legítim nostre

8. Canvis en la política de privacitat

Per a garantir que les nostres directrius de protecció de dades compleixin sempre amb els requisits legals actuals, ens reservem el dret de fer canvis per estar sempre adequats a la legislació vigent.

En el cas que aquestes modificacions es produeixin, els notificarem als nostres clients pels diferents canals autoritzats per ells (SMS, correu electrònic, etc.), perquè puguin revisar els canvis, avaluar-los, autoritzar-los o, en cas contrari, donar-se de baixa d'algun servei o funcionalitat.

Darrera actualització: 2020.09.23